HUISHOUDELIJK REGLEMENT

JE BENT ER TOCH ZEKER BIJ?!

TICKETS
PASSE PARTOUT – TICKETS
 1. Personen beneden de leeftijd van 16 jaar anders dan onder geleide van een meerderjarig persoon, worden niet in de tent toegelaten. Het is in Nederland verplicht om een geldig identiteitsbewijs bij je te hebben, hier kan dan ook naar gevraagd worden.
 2. Alcoholhoudende dranken worden uitsluitend verstrekt aan personen vanaf 18 jaar. Bezoekers tussen 18 en 25 jaar kunnen op vertoon van een ID-kaart een 18+ bandje krijgen. Dit bandje is verkrijgbaar in een stand direct na binnenkomst bij de entree of bij de muntenkassa’s, enkel op vertoon van ID. Twijfel aan de bar betekent géén polsbandje = géén alcoholhoudende dranken.
 3. Er is sprake van zero tolerance beleid bij de entree.
 4. Bezoekers kunnen aan de ingang worden gefouilleerd. Diegene die zich daar niet aan onderwerpt kan de toegang geweigerd worden zonder teruggave van entreegelden.
 5. Het in bezit hebben of het gebruiken / nuttigen van alle soorten drugs is ten strengste verboden.
 6. Het in bezit hebben van steekwapens, vuurwapens en ander soort wapentuig is ten strengste verboden en bij constatering van aanwezigheid bij een persoon wordt meteen aangifte gedaan bij de politie.
 7. Beschadiging en/of diefstal van goederen is ten strengste verboden en leidt tot aangifte bij de politie.
 8. Het is verboden om clubkleding, alsmede ook andere kleding en uitingen te dragen die als provocerend ervaren kunnen worden.
 9. Het is niet toegestaan om eigen drank of etenswaren mee te nemen.
 10. Het in bezit hebben van glaswerk of andere hieraan gerelateerde voorwerpen is verboden.
 11. De organisatie houdt zich te allen tijde het recht voor om personen of groepen de toegang te weigeren zonder het recht op teruggave van entreegelden.
 12. Gewelddadig gedrag, discriminatie, provocatie en ongewenste intimiteit worden niet getolereerd
 13. Bij betreding van het evenement wordt toestemming gegeven voor beeldregistratie en het gebruik van deze beelden / foto’s.
 14. Alleen niet professionele video/foto apparatuur wordt toegestaan. Wil men professioneel filmen of fotograferen op het evenement, dan moet hiervoor vooraf toestemming worden gevraagd aan de organisatie.
 15. Het is verboden te crowdsurfen en/of ander gevaarlijk gedrag te vertonen op het festivalterrein.
 16. Wanneer bezoekers zich niet aan de gestelde regels houden kunnen zij van het festivalterrein verwijderd worden en volgt indien nodig aangifte bij de politie.

DE TENT SJTEIT 2024 – 2 T/M 5 AUGUSTUS

START TICKETVERKOOP OP ZATERDAG 1 JUNI 10:00u

FRIDAY TENT’S NIGHT

TICKETS

ZAOTER-DICH & ICH

TICKETS

HOSSA AM SONNTAG!

TICKETS

MÈTZING–MAONDIG

HET HELE WEEKEND FEEST?

WEEKEND – TICKETS